Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Provoz mateřských škol o prázdninách v MO Plzeň 4

V období letošních letních prázdnin bude v MO P4 prázdninový provoz mateřských škol zajišťován pouze v měsíci červenci, kdy bude otevřena 6. mateřská škola, Republikánská 25, která byla určena jako sběrná mateřská škola pro první měsíc hlavních školních prázdnin v roce 2012. Z hlediska dostupnosti je na velmi dobrém místě, je… pokračovat

Zájezd pro seniory 2012

Zájezd pro seniory 2012 pokračovat

Rekonstrukce Partyzánská ul.

  pokračovat

Termíny svozu bioodpadu v roce 2012

  S účinností od 19.3.2012 budou na stanovištích Souběžná ul., Na Kovárně, Nad Úslavou, Svatojirská, Lesní, Mezi Podjezdy, Č. Hrádek a Zábělá přistavovány kontejnery na biologický odpad ( větve, tráva, listí apod. ).Informace o provozu kontejnerů na biologický odpad poskytuje ÚMO Plzeň 4, odbor ŽP tel.č. 378 036 683. Harmonogram… pokračovat

Doubravecká pouť

 14. - 22. dubna 2012t r a d i č n í Doubravecká pouťu sv. JiříHlavní pouť21. a 22. 4. 2012 Poutní mše svatá22. 4. 2012 od 9.00 hodinv kostele sv. Jiří v Plzni – Doubravce pokračovat

Vernisáž výstavy "Doubravka v obrazech Klementa Štíchy"

Dne 21. února 2012 se konala v Zasedací místnosti úřadu vernisáž známého doubraveckého výtvarníka Klementa Štíchy.Vernisáže se zúčastnila i náměstkyně primátora Bc. Eva Herinková, která vyslovila pochvalu Unii výtvarných umělcůa dále sdělila, že se mezi tyto výtvarníky vždy velice ráda vrací a proto také navštívila… pokračovat

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení - podmínky podání a termíny výběrových řízení v roce 2012

 Společenství vlastníků jednotek, právnické nebo fyzické osoby, které vlastní rodinné, bytové domy nebo byty starší 5 let na území městského obvodu Plzeň 1 – 10 mohou požádat o půjčku z účelového Fondu rozvoje bydlení (dále jen FRB), který byl zřízen Statutárním městem Plzeň v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu… pokračovat

STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY UL. NA ROUDNÉ – U VELKÉHO RYBNÍKA

V termínu od 19. března 2012 do 30. června 2012 byla povolena částečná uzavírka silnice II. třídy č.231 Na Roudné, v Plzni, v úseku km staničení 1,285 – 1,445 mezi křižovatkami s ulicí Jateční a U Velkého rybníka (včetně), z důvodu provádění stavebních prací při realizaci akce „SILNICE II/231 PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVA KŘIŽOVATKY… pokračovat