Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu

Aktuálně z obvodu

Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Přistavování kontejnerů probíhá v období 21. 3. 2019 až 28. 11. 2019 Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období vždy ve čtvrtek nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00. pokračovat

Přehled nabízených vstupenek do divadel – březen 2019

Přehled nabízených vstupenek do divadel – březen 2019

Pro seniory a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek.Prodej vstupenek se uskuteční od pondělí 25. února 2019 od 8,00hod., budova ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26.Vstupenky pro výše uvedené osoby nabízíme za 50% ceny vstupenky.1. 3.2019, pá.Šumař na střeše(muzikál)Velké divadlo19,00hod.7. 3.… pokračovat

Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

Své dotazy, podněty a připomínky k zimní údržbě vozovek a chodníků mohou občané v době mimo úřední hodiny nahlásit na obvodní služebnu Městské policie Plzeň, tel.: 378 036 955. pokračovat

Uzavírka komunikace a demolice mostního objektu

Uzavírka komunikace a demolice mostního objektu

V termínu od 18. 2. 2019 do 31. 3. 2019 bude před vjezdem do železničního tunelu probíhat demolice stávajícího mostního objektu a realizace přeložek místních komunikací v rámci stavby „Modernizace trati Rokycany-Plzeň“. Z uvedeného důvodu budou úplně uzavřeny všechny místní komunikace (pěší), které touto lokalitou prochází. Stavební práce… pokračovat

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do Evropského parlamentu vyhlášené na dny 24. a 25. května 2019. pokračovat

Výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky 2019

Výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu s platnými zákony výběrové šetření v 11 456 domácnostech, a to v době od 2.února do 26.května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. pokračovat

Úplná uzavírka ul. Ke Sv. Jiří – výstavba parkovacích stání

Úplná uzavírka ul. Ke Sv. Jiří – výstavba parkovacích stání

V období 1. 2. 2019 - 15. 4. 2019 bude probíhat výstavba parkoviště v ulici Ke Sv. Jiří. Po dobu stavby bude úplně uzavřena místní komunikace Ke Sv. Jiří (vozovka i chodník) v úseku podél železniční trati. Stavební práce provádí firma ISKOM spol. s.r.o., odpovědnou kontaktní osobou je p. Pavel Sládek, telefon 602420679. pokračovat

Úplná uzavírka silnice č. II/233, Zábělská - rekonstrukce kanalizace

Úplná uzavírka silnice č. II/233, Zábělská - rekonstrukce kanalizace

Úplná uzavírka silnice č. II/233, Zábělská - rekonstrukce kanalizace. V období 14. 1. 2019 až 31. 5. 2019. pokračovat