Městský obvod Plzeň 4

Oprava zálivů MHD

V termínu od 8.4.2013 se bude provádět oprava zálivu pro MHD (zastávka  IV. poliklinika – směr do centra města). Náhradní nástupiště bude zřízeno  před prodejnou květin „MILT“.
Ukončení prací na opravě zálivu je plánováno do 31. 05. 2013.

V termínu od 15. 04. 2013 se bude provádět oprava zálivu MHD (zastávka Těšínská – směr do centra města). Náhradní nástupiště bude zřízeno pod stávající zastávkou.
Ukončení prací na opravě tohoto zálivu je plánováno do 10. 06. 2013.

V termínu od 22. 04. 2013 se bude provádět oprava zálivu MHD (zastávka Těšínská – směr Doubravka). Náhradní nástupiště bude zřízeno nad stávající zastávkou.
Ukončení prací na opravě tohoto zálivu je plánováno do 17. 06. 2013.

Zadavatelem oprav je SVSMP, práce bude provádět firma SILBA s.r.o.

Publikace: 20. 3. 2013, aktualizace: 20. 3. 2013, Josef Kubát