Městský obvod Plzeň 4

Změny ve svozu odpadu

Vážení občané,

dovolujeme si vás informovat, že na základě rozhodnutí Statutárního města Plzně od 17. března 2020 až do odvolání neprobíhá přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK) na bioodpad a objemný odpad. Uzavřeny jsou také sběrné dvory a sběrná místa.

Město Plzeň se společností Čistá Plzeň tak učinily z důvodu snížení rizika přenosu koronavirové infekce. O případných změnách vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se vám omlouváme.

Souhrnný přehled:

Služba

Provoz

Svoz komunálního odpadu

Zajištěn bez omezení

Svoz tříděného odpadu z ulic

Zajištěn bez omezení

Svoz biologického odpadu z velkokapacitních kontejnerů

Pozastaven do odvolání

Sběrný dvůr v Jateční ulici

Uzavřen.

* (Funkční je na území města Plzně jen sběrný dvůr v ulici Edvarda Beneše, avšak jen pro podnikající osoby, nikoliv pro občany)

Publikace: 19. 3. 2020, aktualizace: 7. 4. 2020, Jan Švábek