Městský obvod Plzeň 4
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Čtyřka spustila zajímavou novinku, úřad je…

Čtyřka spustila zajímavou novinku, úřad je zase víc otevřený lidem

Obyvatelé Čtyřky se čím dál více zajímají o dění ve svém obvodě a stále více se zapojují do nejrůznějších forem participace, tedy do spolurozhodování o svém okolí. Klíčem k participaci je dostatek informací. Proto se vedení Čtyřky rozhodlo, že najde způsob, jak zveřejňovat co nejpřehledněji další důležité informace,
a to informace týkající se investičních akcí. Informace o investičních akcích městského obvodu Plzeň 4 je tak nově možné nalézt na webu úřadu.

Na webových stránkách úřadu lze najít často hledané odkazy, kde je umístěno tlačítko projekty a výstavba. Pomocí tohoto tlačítka se pak lidé dostanou k investiční mapě. Použít je možné také odkaz: https://agp.plzen.eu/app/investice-umo4/  – zde je interaktivní mapu se zakreslenými body, které ukazují jednotlivé investice. Po rozkliknutí konkrétního bodu se otevřou dostupné informace. U každé investice je adresa, datum realizace či v jakém stavu daná investice je. Nechybí popis, jméno zhotovitele nebo autora studie, fotografie a předpokládaná výše investice. V případě již zrealizovaného projektu je zde uvedena konečná cena. V přehledu investic jsou nově zrealizované a rozpracované projekty, a to z mnoha oblastí, například z oblasti dopravní infrastruktury, veřejného prostranství, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit nebo z oblasti investic do budov. Údaje budou průběžně aktualizovány. „Využili jsme už fungující datovou architekturu, kterou jsme si upravili pro naše potřeby. Jde o magistrátní systém, který shromažďuje data o investicích, a my jej upravený pro naše účely nyní nabízíme občanům, aby měli přehled o jednotlivých stavbách a rekonstrukcích obvodu,“ popisuje místostarosta Čtyřky Ing. Jan Kakeš. „Naším dlouhodobým cílem je zvyšování transparentnosti našeho úřadu. Již v minulosti jsme přistoupili ke zveřejňování zápisů a zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Nyní pokračujeme zveřejněním investic,“ říká starosta Čtyřky Tomáš Soukup. „Každý občan obvodu si může prohlédnout, na jakých projektech pracujeme a na jaké investice využíváme veřejné prostředky. Zároveň jde také o nástroj, který nám umožňuje zefektivnění činnosti úřadu,“ dodává starosta Soukup. Informace o investičních akcích především také pomohou k prohlubování participace. „My cíleně podporujeme zapojení občanů, a toto je právě další z řady možných způsobů, jak se mohou obyvatelé zapojit. Lidé budou o našich investičních akcích podrobně informováni, a hlavně dostanou informace včas a mohou se na nás samozřejmě obrátit s nápady a věcnými připomínkami,“ vysvětluje Ing. Jan Kakeš.

investice2


V letošním roce čeká Čtyřku dokončení rekonstrukce parkovacích stání v ulicích U Pražské dráhy a Ke Sv. Jiří, dále dokončení rekonstrukce parkovacích stání v Souběžné ulici nebo rekonstrukce zázemí pro pedagogy 6. mateřské školy.

Poslední aktualizace: 20. 3. 2024, Věra Zilvarová