Městský obvod Plzeň 4

Beseda na 28.ZŠ

Městská policie Plzeň uspořádala pro děti z 28. ZŠ přednášky na téma Šikana a Trestní odpovědnost. Strážníci s dětmi diskutovali o protiprávním jednání. Zaměřili se především na jednání související se šikanou. Vysvětlili jim rozdíl mezi přestupky a trestnými činy.
Seznámili je s tím, jak rozpoznat šikanu a jakou formou se jí bránit. Upozornili děti na nebezpečí související s uveřejňováním osobních údajů nebo fotografií na internetu. Děti byly velice aktivní. Měly hodně dotazů a toto téma je velice zajímalo. Některé děti měly dotazy, které byly ovlivněny sledováním akčních filmů v TV a trochu tápaly mezi realitou a sci-fi příběhy. Z besedy vyplynulo, že šikana se netýká jen oběti a agresora, ale celého kolektivu. Přednášky se konaly v prostorách 28. ZŠ a byly určeny žákům osmých tříd.

    

Andrea Vlčková
Metodik prevence kriminality

 

Poslední aktualizace: 5. 1. 2018, Josef Kubát