Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvodu64. MŠ má novou vzduchotechniku v hospodářském pavilonu

64. MŠ má novou vzduchotechniku v hospodářském pavilonu

Do zmodernizovaných prostor se v září vrátili zaměstnanci a děti z 64. mateřské školy Pod Chlumem. Městský obvod Plzeň 4 v hospodářské budově zainvestoval novou vzduchotechniku s rekuperací, která zajistí optimální prostředí v kuchyni a přilehlých prostorách. Každoročně obvod investuje do modernizace a oprav šesti mateřských škol miliony korun, letos je na opravy, služby, investice a provoz vyčleněno téměř 17 milionů.

 

Výměna stávající jednotky vzduchotechniky po odsloužených 40 letech zajistí lepší výměnu vzduchu s rekuperací tepla, což v praxi znamená snížení finančních nákladů na vytápění v chladných měsících a v létě příjemné podmínky pro kuchařky a další personál.

„Máme radost, že se investici letos podařilo realizovat. Jednalo se o nezbytný krok, který v hospodářské budově mateřské školy významně zlepšil ovzduší. Předchozí vzduchotechnika byla zastaralá, vyžadovala neustálé opravy a podle odborného posouzení byla její výměna nevyhnutelná. Zároveň s tím jsme přistoupili k opravě střešního pláště, protože původní jednotka měla na střeše více částí. Díky tomu došlo k redukci zatížení střechy a eliminaci problémových míst, kde by mohlo docházet k zatékání,“ říká starosta Tomáš Soukup.

 

Investiční příprava byla zahájena loni na podzim zhotovením projektové dokumentace. Stavební práce včetně dokumentace si vyžádaly 2,8 milionu korun. Částka zahrnuje i stavební úpravy k vybudování samostatné místnosti strojovny, kam byla jednotka umístěna. Samotná rekuperace může být časově řízena a dokáže hlásit poruchy na dálku pomocí přenosu dat. Ve školce rovněž došlo k opravě podlah za celkem 396 tisíc korun.

„Nová vzduchotechnika se osvědčila hned v prvních týdnech provozu mateřské školy. Teplý vzduch ve venkovních prostorech je ochlazován klimatizací a uvnitř místnosti je dle námi nastavené funkce stálá teplota. Nemuselo se proto již využívat oken k ochlazení vzduchu. Ubylo prašnosti a hluku z venkovní ulice. Kuchařky si pochvalují malou hlučnost. Velký rozdíl je také v odsátí pachů a páry při přípravě pokrmů, vzduchotechnika vše kvalitně pohlcuje. Jsme moc rády za kvalitní zařízení a zlepšení pracovních podmínek při provozu naší kuchyně,“ říká ředitelka 64. mateřské školy Mariana Mužíková.

 

„V letošním rozpočtu máme na investice do školek včetně oprav vyčleněno 6,7 milionu korun. Kromě výměny vzduchotechniky v 64. mateřské škole patří mezi největší akce oprava střechy na třech pavilonech 54. mateřské školy za 570 tisíc korun. V příštím roce pak plánujeme opravu spojovacího krčku a kuchyně v 57. mateřské škole Nad Dalmatinkou a dovybavení našich mateřinek zabezpečovacím zařízením,“ uvádí místostarostka Lenka Kočová.

Městský obvod Plzeň 4 zřizuje šest školek. Jejich celková kapacita činí 816 dětí, přičemž letos jich bylo do mateřinek přihlášeno 181. Počet se může ještě změnit, někteří rodiče totiž své děti přihlásili do více zařízení. Loni bylo do školek zřizovaných městským obvodem Plzeň 4 přijato 194 dětí, v roce 2019 pak 227 dětí.

 

Publikace: 13. 9. 2021, aktualizace: 13. 9. 2021, Jan Švábek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany