Městský obvod Plzeň 4
ÚvodUplynulé 2 roky na Doubravce: Důležité investice i zapojení veřejnosti

Uplynulé 2 roky na Doubravce: Důležité investice i zapojení veřejnosti

Důležité investice, zapojení veřejnosti do dění v obvodu, kroky k posílení bezpečnosti i důraz na životní prostředí. To vše za dva roky stihlo nové vedení Městského obvodu Plzeň 4, které je přesně v polovině svého funkčního období. Smělé plány má i do budoucna.

Za velký úspěch považuji zahájení projektu Rozhodněte sami a zapojení obyvatel do příprav obnovy Masarykovy třídy. Také jsme vytvořili pracovní skupiny, kde se zástupci obyvatel Červeného Hrádku a Bukovce konzultujeme radosti i bolesti těchto okrajových, avšak důležitých částí obvodu. Do konce roku by měla být hotova studie Chlumu s novou podobou restaurace a připravuje se druhá fáze rozvoje Lobezských luk,“ říká starosta Tomáš Soukup.

Díky projektu Rozhodněte sami letos vznikla stromová alej pod Chlumem. Obvod prověřuje také realizaci zelené střechy na terminálu v Zábělské ulici a tzv. pumptracku – boulodráhy pro bikery.Obnovená hasičárna i vnitroblok

Úspěšně jsme dokončili obnovu hasičské zbrojnice v Bukovci a se Správou veřejného statku města Plzně rekonstrukci bukovecké nádrže a vnitrobloků v Republikánské a Rodinné ulici. Finalizujeme soubor projektů od přestavby kulturního domu v Červeném Hrádku na komunitní dům pro seniory po cyklostezku z Újezdu do Červeného Hrádku. Koronavirová krize zasáhne v příštích letech i rozpočet v oblasti investic. Věřím ale, že ty podstatné a naplánované, jako je například úprava prostoru před 22. ZŠ, zrealizujeme,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr.U ejpovického železničního tunelu také vznikla nová relaxační zóna, obvod obnovuje kontejnerová stání a investuje do místních mateřských škol – v 6. mateřince v létě proběhla náročná sanace, pavilon 64. mateřské školy dostane novou střechu a vzduchotechniku a novou střechu příští rok dostane i hasičárna v Červeném Hrádku. Pro motoristy se připravuje 200 parkovacích míst: 132 u Pražské dráhy, 57 v Partyzánské ulici, dále U Sv. Jiří či Pod vrchem.

V oblasti bezpečnosti letos došlo ke zřízení nové služebny městské policie na terminálu v Zábělské ulici, kde prostory strážníkům zdarma poskytl právě čtvrtý obvod. Doubravka chce rovněž zahájit jednání s magistrátem o zřízení varovného informačního systému VISO.Díky finančnímu příspěvku Plzeňského kraje jsme pořídili radary měřící rychlost v ulicích Červenohrádecká a Zábělská. Dotace jsme využili i na nákup a instalaci bezpečností kamery v Habrmannově parku a do dvou let by kamery mohly být také ve Špitálském lese. Rovněž je rozpracován projekt úsekového měření rychlosti na Rokycanské třídě, které by zvýšilo bezpečnost chodců a snížilo hlukovou zátěž,“ uvádí místostarosta Václav Beran.

Životní prostředí jako priorita

Čtvrtý obvod také navýšil rozsah zimní údržby a strojního metení vozovek o 10 tisíc m2 plochy, zavedl blokové čištění komunikací, majitelům autovraků nabídl likvidaci vraků zdarma, podporuje zalévání dešťovou vodou ve školkách včetně budování zelených střech a usilovně pracuje na zvelebování parků včetně nové výsadby stromů V Homolkách a ve Špitálském lese.„V Habrmannově parku jsme vysadili trvalkové záhony, založili jsme tři květnaté loučky a zrevitalizovali prostranství u sochy Mistra Jana Husa. Do dvou let chceme dokončit revitalizaci louky nad Špitálským lesem, kde počítáme s novými cestami, další výsadbou stromů, rozšířením herních prvků a případně s vybudováním psí loučky,“ říká místostarostka Lenka Kočová.

Publikace: 19. 11. 2020, aktualizace: 19. 11. 2020, Jan Švábek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany