Městský obvod Plzeň 4
ÚvodPomoc pro místní živnostníky a podnikatele

Pomoc pro místní živnostníky a podnikatele

Městský obvod Plzeň 4 si plně uvědomuje vážnost tíživé situace, ve které se vlivem koronavirové krize ocitli mnozí živnostníci a podnikatelé. Řada z nich musela přerušit nebo omezit živnost či podnikání, a utrpěla tak citelné ekonomické ztráty.

Vedení obvodu se proto rozhodlo těmto subjektům v rámci možností pomoci:

a)    Zajištěním bezplatné inzerce v Doubraveckých listech

b)    Zajištěním bezplatné inzerce v deníku EXTRA

c)    Prominutím poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění předzahrádky

d)    Prominutím poplatku za zábor veřejného prostranství pro umístění stánku nebo venkovní reklamy

*Uvedené úlevy od poplatků v bodě c) a d) budou platné do 31. října 2020.

Prosíme všechny, kteří mají o pomoc zájem, aby do 29. května zaslali žádost o pomoc na e-mail ctyrkapomaha@plzen.eu. Zároveň si dovolujeme upozornit zájemce, že nabídka možnosti inzerce v deníku Extra a Doubraveckých listech je kapacitně a časově omezena.

Podmínky pro poskytnutí pomoci:

a)    Fyzické a právnické osoby k 13. březnu 2020 provozovaly živnost v provozovnách na území čtvrtého městského obvodu

b)    Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření museli přerušit nebo zásadně omezit provoz této provozovny

K žádosti o pomoc je třeba doložit:

1.    Úplnou identifikaci žadatele (jméno a příjemní)

2.    Informace o provozovně vč. druhu činnosti a jejího umístění (sídlo, IČO)

3.    Zvolení formy nabízené pomoci

4.    Čestné prohlášení deklarující vynucené přerušení nebo omezení provozu kvůli krizovým opatřením spojeným s pandemií koronaviru Covid-19

Na poskytnutí nabízené pomoci není právní nárok a její poskytnutí je závislé na rozhodnutí Rady Městského obvodu Plzeň 4, která bude o jednotlivých žádostech individuálně a průběžně rozhodovat.

Publikace: 13. 5. 2020, aktualizace: 13. 5. 2020, Jan Švábek