Městský obvod Plzeň 4
ÚvodDotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky. Volby proběhnou ve dnech 2. a 3. října 2020 a případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat následující týden, tzn. ve dnech 9. a 10. října 2020.

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací/vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64), a to nejpozději do 15. 7. 2020.

Přílohy

Publikace: 22. 6. 2020, aktualizace: 14. 5. 2020, Veronika Pelcrová