Městský obvod Plzeň 4
ÚvodKontakty

Kontakty

Telefonní a e-mailový seznam MO Plzeň 4 / ÚMO Plzeň 4
Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Statutární město Plzeň,
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň,
zastoupené Městským obvodem Plzeň 4

Mohylová 55, 312 00 Plzeň
IČO:00075370, DIČ:CZ00075370

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 312 00 Plzeň

Datová schránka: aupa97w
Oficiální internetové stránky: https://umo4.plzen.eu
Oficiální facebookové stránky

Informace: 378 031 114
fax: 378 036 602
email (elektronická podatelna): postaumo4@plzen.eu
Elektronická podání občana

Úřední hodiny:

Pondělí, středa:8.00-12.00 a 13.00-17.00 
podatelna úřadu je otevřená do 17.00
Úterý, čtvrtek, pátek:8.00-12.00 a 13.00 - 14.00  
tyto dny jsou mimo jiné vyhrazené pro šetření a jednání pracovníků mimo budovu úřadu, doporučujeme proto Vaší návštěvu domluvit s příslušným pracovníkem předem telefonicky - tel. 37 803 1114

Starosta: Tomáš Soukup
tel.: 37 803 6600

Uvolněný místostarosta: Ing. Zdeněk Mádr
tel.: 37 803 6603

Neuvolněný místostarosta MO Plzeň 4: Václav Beran
tel.: 37 803 6630

Neuvolněný místostarosta MO Plzeň 4: Lenka Kočová
tel.: 37 803 6631

Tajemník úřadu: Ing. Bc. Martina Brůhová, MBA
tel.: 37 803 6605

Publikace: 7. 6. 2010, aktualizace: 21. 6. 2019, Radek Kolářík