Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVýběrové řízení - referenta/ky v Odboru životního prostředí a dopravy

Výběrové řízení - referenta/ky v Odboru životního prostředí a dopravy

Tajemnice Úřadu městského obvodu Plzeň 4 – Doubravka v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

referenta/ky v Odboru životního prostředí a dopravy ÚMO Plzeň 4

 • platová třída 8 (v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.)

Rámcová pracovní náplň:

 • zajišťování podkladů pro výběrová řízení v rámci zadávání veřejných zakázek, 
 • zpracování, evidence, kontrola došlých faktur v programu IFaktury,
 • spolupráce při účtování o pohybu majetku,
 • zpracování rozborů hospodaření ve vazbě na rozpočet,
 • administrativní práce pro odbor ŽPD,
 • příprava podkladů pro dotační programy.

Kvalifikační a odborné požadavky:

 • vzdělání SŠ, VOŠ ekonomického směru výhodou,
 • znalost IS SAP vítána, dobrá znalost práce s PC (Excel),
 • orientace v právních předpisech veřejné správy a zákona o zadávání veřejných zakázek výhodou,
 • ZOZ se zaměřením finanční hospodaření územních samosprávných celků výhodou,
 • praxe ve veřejné správě výhodou,
 • komunikativnost, samostatnost a časová flexibilita.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu neurčitou,
 • po zapracování možnost získání osobního příplatku,
 • odborný profesní růst,
 • výhody sociálního charakteru.

Datum nástupu: 1. 8. 2019 nebo dle dohody.

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní telefon a e-mail adresa, datum a podpis.
K přihlášce je nutné připojit: strukturovaný životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (možno nahradit čestným prohlášením), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení ŽPD + příjmení uchazeče“ přijímá do 24.6.2019 do 17.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň.
Bližší informace na tel. čísle: 37 803 6680, 604 347 653


č.j.: UMO4/07663/19
6.6.2019

Publikace: 7. 6. 2019, aktualizace: 7. 6. 2019, Josef Kubát