Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVernisáž - výtvarné soutěže pro děti do 15 let

Vernisáž - výtvarné soutěže pro děti do 15 let

Dne 5. června 2018 ve velké zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 vernisáž výtvarné soutěže pro děti do 15 let, kterou vyhlásil D klub ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 4. Pro letošek bylo zvoleno téma Kde domov můj, které se nabízelo vzhledem k tomu, že letos slavíme 100. výročí vzniku naší republiky. Předpokládali jsme, že děti do svých výtvarných děl promítnou, co pro ně domov znamená a kde se cítí doma. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 137 obrázků, které byly rozděleny do 3 věkových kategorií, 54 obrázků bylo vybráno na výstavu, která se do konce srpna koná v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 4 v Mohylové 55. Kromě 1.-3. míst v každé kategorii bylo při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže, které proběhlo 5. června 2018, uděleno 15 čestných uznání a vyhlášena cena starosty a cena D klubu. Zároveň s diplomy dětem pan starosta MO Plzeň 4 Bc. Michal Chalupný předal dárky. Tříčlennou odbornou porotou, která z došlých obrázků vybírala, tvořily: akademická sochařka Marie Kasalická, předsedkyně Unie výtvarných umělců Plzeň, malířka Jana Vacková, učitelka ZUŠ a lektorka D klubu) a Ing. Bc. Martina Brůhová, MBA, tajemnice ÚMO Plzeň 4.Obrázky dorazily především z mateřských (27.MŠ, 46.MŠ, 50.MŠ, 54.MŠ, 91. MŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči) a základních škol (2.ZŠ, 14.ZŠ, 21.ZŠ, 22. ZŠ, 25. ZŠ, 28. ZŠ a ZŠ Újezd) a ve třetí kategorii převažovala díla dětí ze ZUŠ (Jagellonského).

Publikace: 8. 6. 2018, aktualizace: 8. 6. 2018, Josef Kubát