Výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu s platnými zákony výběrové šetření v 11 456 domácnostech, a to v době od 2.února do 26.května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu s platnými zákony výběrové šetření v 11 456 domácnostech, a to v době od 2.února do 26.května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a pověřením opravňujícím k šetření. Bude respektována ochrana osobních údajů.
Případné dotazy směřujte na pracovníka Krajské správy ČSU Mgr. Evženii Sludovou, tel. 377612265, 731439313 a ing. Vladislavu Toušovou, tel. 377612272.