Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduVstupenky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Vstupenky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně

Úřad městského obvodu Plzeň 4 nabízí zdarma vstupenky do Zoologické a botanické zahrady města Plzně pro občany – seniory (pozn. seniorský věk = od dovršení 60 let věku) s trvalým bydlištěm v městském obvodu Plzeň 4 a nově také zdarma vstupenky pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek, kteří mají trvalé bydliště v městském obvodu Plzeň 4.

Vydávání vstupenek v počtu 40ks vstupenek/měsíc (20ks vstupenek pro seniory, 20ks vstupenek pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek) se uskuteční pravidelně od prvního pátku v měsíci od 8.00hod. v Informacích ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, Plzeň. Platnost vstupenek je omezena na sezónní vstup tj. do 31. října 2018 (informace je uvedena také na vstupence).

Senioři, kteří budou mít zájem o vstupenky se budou před jejich vydáváním prokazovat Občanským průkazem. Osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek se budou navíc prokazovat příslušným dokladem o pobírání daného příspěvku.

Nejbližší termín vydávání vstupenek se uskuteční od 6. dubna 2018 od 8.00 hodin.

Počet vydávaných vstupenek do Zoologické a botanické zahrady města Plzně bude v maximálním počtu 2 vstupenek/měsíc/osoba.

Publikace: 12. 3. 2018, aktualizace: 12. 3. 2018, Veronika Nová