Městský obvod Plzeň 4
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduČlenství v okrskové volební komisi ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Členství v okrskové volební komisi ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vyhlášené na dny 20. a 21. října 2017.

Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací nebo vhoďte do schránky umístěné
u vstupních dveří do budovy ÚMO Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64) nejpozději do 31. 8. 2017.

Přílohy

Poslední aktualizace: 30. 6. 2017, Josef Kubát