Městský obvod Plzeň 4

Oblast životního prostředí

Nakládání s nebezpečným odpadem - Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Plzně, Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11, Plzeň
telefon: 378 033 230

Úřední hodiny:
pondělí:8:00 - 17:00
úterý:8:00 - 16:00
středa:8:00 - 17:00, * 19:00
čtvrtek:8:00 - 16:00
pátek:8:00 - 15:00

*POZOR: Pro návštěvu v rozšířených hodinách ve středu do 19.00 hodin je nutné předchozí objednání na tel. 378 031 111 nebo přímo v sekretariátu 378 033 201. Mimo úřední hodiny (v Út, Čt, Pá) pouze po telefonické či e-mailové domluvě.

Co k tomu potřebujete:
  • písemnou žádost doloženou kopií živnostenského listu, koncesní listiny nebo výpisu z obchodního rejstříku a zpracovanou podle zákona o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek
Formuláře:

Na žádosti nejsou vydány jednotné formuláře, každá žádost je individuální a je formulována žadatelem, ale musí obsahovat náležitosti dle § 2 vyhlášky  MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

Plné znění popisu situace:Nakládání s nebezpečným odpadem
Související informace:

Nejsou.