Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do Evropského parlamentu vyhlášené na dny 24. a 25. května 2019.

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do Evropského parlamentu vyhlášené na dny 24. a 25. května 2019.
Vyplněný dotazník vraťte osobně do kanceláře Informací/vhoďte do schránky umístěné u vstupních dveří do budovy ÚMO Plzeň 4 nebo zašlete poštou na ÚMO Plzeň 4 (Mohylová 55, Plzeň, 312 64), a to nejpozději do 15. 4. 2019.