Městský obvod Plzeň 4

Promo

PMDP - prázdninový provoz

S platností od 29. 6. 2019 bude zaveden na linkách 26, 28, 29, 30, 33, 34, 40, 41, 56 prázdninový provoz. Na lince 27 nepojedou po dobu školních prázdnin vybrané spoje v přepravní špičce, opoznámkované, že nejedou o školních prázdninách. S platností od 1. 7. 2019 bude zaveden na linkách 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a N7… pokračovat

Český pohár mládeže a žen v silniční cyklistice

Neděle 14. 7. 2019 od 9:00 - 18:00 hod. Trasa závodu: Start – Kyšice >> Červený Hrádek >> Chrást >> Dýšina >> Kyšice. Délka okruhu 12,1 km. pokračovat

Plzeňská senior akademie 2019

Městská policie Plzeň ve spolupráci s městským obvodem Plzeň 4 připravila projekt prevence kriminality zaměřený na vzdělávání široké veřejnosti z řad seniorů a osob ZTP. pokračovat

Výběrové řízení - referenta/ky v Odboru životního prostředí a dopravy

Písemné přihlášky v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení ŽPD + příjmení uchazeče“ přijímá do 24.6.2019 do 17.00 hod. podatelna Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň. Bližší informace na tel. čísle: 37 803 6680, 604 347 653 pokračovat

Pozvánka na mezinárodní závod v moderní gymnastice

Oddíl moderní gymnastiky Vás srdečně zve na 20. ročník Plzeňského poháru a 31. ročník memoriálu J. Krocové, mezinárodního závodu v moderní gymnastice. pokračovat

Divadlo Pluto, divadlo Alfa - nabídka vstupenek na červen 2019

Výdej vstupenek se uskuteční od pondělí 27. května 2019 od 8.00 hod. v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. Vstupenky do divadla Pluto a Alfa nabízíme pro výše uvedené občany zdarma. pokračovat

Přehled nabízených vstupenek do divadel – červen 2019

Prodej vstupenek se uskuteční od pondělí 27. května 2019 od 8.00hod., budova ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. Vstupenky pro výše uvedené osoby nabízíme za 50% ceny vstupenky. pokračovat

Příměstský tábor pro děti 6 až 12 let

Vyplněné přihlášky zasílejte na mail sterbovap@plzen.eu nebo odevzdávejte v Doubraveckém klubu, Zábělská 54B. pokračovat

Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Přistavování kontejnerů probíhá v období 21. 3. 2019 až 28. 11. 2019 Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období vždy ve čtvrtek nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00. pokračovat

Doubravecké listy

Zde máte k dispozici výtisky zpravodaje městského obvodu Plzeň 4 Doubravecké listy ve formátu PDF. pokračovat

Životní situace

Vyřiďte si na úřadu: Trvalý pobyt, Ověřování, Czech POINT, Sociální pomoc a služby, Výstavba a rekonstrukce, Nebytové prostory, pozemky, Přestupky a pokuty, Zeleň a odpady, Rybářský a lovecký lístek lístek, Užívání veřejného prostranství, Poplatky, Dotační programy, Oznámení o konání shromáždění, Poskytování informací dle… pokračovat