Městský obvod Plzeň 4
ÚvodVytyčovací a geodetické práce v Lobzích

Vytyčovací a geodetické práce v Lobzích

V období 29. 3. 2019 - 30. 4. 2019 (dle klimatických podmínek) budou probíhat vytyčovací a geodetické práce na akci zpřesňování kabelových tras NN pro ČEZ ČR v lokalitě katastrálního území Lobzy. Práce zahrnují vyznačení požadovaných tras kabelů NN na terénu ekologickou signalizační barvou a následné geodetické zaměření. Provádí firma TKP geo s.r.o., tel. 386 108 565, kam je možné vznést případné dotazy.

Publikace: 27. 3. 2019, aktualizace: 27. 3. 2019, Josef Kubát