Městský obvod Plzeň 4
ÚvodČtvrtý obvod připravuje zatraktivnění vyhlídky Švabiny

Čtvrtý obvod připravuje zatraktivnění vyhlídky Švabiny

Městský obvod Plzeň 4 připravuje zatraktivnění jednoho z nejnavštěvovanějších míst na Doubravce – vyhlídky Švabiny. Na základě nové územní studie by se vyhlídka měla rozrůst o malý park, počítá se s úpravou cest a doplněním mobiliáře. Obvod rovněž podnikl aktivní kroky vůči nájezdníkům, kteří v době lockdownu vyhlídku využívají k setkávání a nechávají zde nepořádek a odpadky ještě ve větší míře než doposud.

 „Vyhlídka Švabiny patří díky svému výhledu mezi výkladní skříně Doubravky. Jsme rádi, že sem lidé už léta nacházejí cestu a není výjimkou, že se zde v létě konají i svatby. Místo proto neustále udržujeme a zvelebujeme. Na podzim zde byla provedena úprava zeleně, obnova laviček a panoramatického panelu. Budoucí podobu vyhlídky nastiňuje nová územní studie, která počítá s vybudováním parčíku navazujícím na objekt vyhlídky, úpravou místní komunikace nebo novým parkovištěm pro návštěvníky i místní zahrádkáře,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, který je autorem uvedené studie, zmiňuje také instalaci nového mobiliáře včetně stojanů na kola, hracích prvků pro děti a venkovního fitness pro dospělé. V souvislosti s rozšířením komunikace studie navrhuje i nové osvětlení. Pro realizaci úprav vyhlídky je však v první řadě nutné vyřešení majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům, které jsou nyní majetkem ČR zastoupené Státním pozemkovým úřadem.

 

Častější kontroly kvůli nepořádku

V současnosti městský obvod trápí nájezdníci, kteří na vyhlídku často přijíždí auty a využívají ji k setkávání. Mnozí z návštěvníků v místě vyhazují odpadky přímo z oken aut a nechávají zde značný nepořádek, a to i přesto, že jsou v okolí nádoby na odpad včetně odpadkových košů. Situace se výrazně zhoršila v období koronavirové krize a s ní souvisejícím lockdownem.

„Při pravidelné prohlídce místa na začátku roku jsme v místě objevili značný nepořádek. Přilehlé parkoviště i přírodní zálivy byly silně znečištěny odpadky, sáčky, jednorázovými kelímky a dalšími odpadky. Náš odbor životního prostředí místo okamžitě vyčistil a z lokality odvezl zhruba padesát pytlů odpadu. S městskou policií jsme se domluvili na pravidelných denních i nočních hlídkách prostoru. Dohled v lokalitě zvýšila také státní policie a s městem Plzní navíc jednáme o citlivých možnostech monitorování místa,“ říká místostarosta Václav Beran.

Dalším krokem k zajištění pořádku, který čtvrtý plzeňský obvod připravuje, je osazení zábrany z dřevěné kulatiny, která zabrání vjezdů a parkování automobilů uvnitř vzrostlé zeleně.

Vyhlídka Švabiny se nachází nedaleko Rokycanské třídy a ústředního hřbitova ve směru na Božkov. Z místa je viditelná celá plzeňská kotlina, a to od Černic přes centrum města až po rozhlednu Chlum. Vznik samotného objektu vyhlídky se datuje do 70. let minulého století.

Publikace: 10. 2. 2021, aktualizace: 10. 2. 2021, Jan Švábek


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany