Městský obvod Plzeň 4

Promo

Zrušení linky 38

Z důvodu minimálního vytížení spojů linky 38 bude tato linka zrušena k 24. 5. 2019. pokračovat

Omezení provozu úřadu

Z důvodu konání voleb do Evropského parlamentu bude Úřad městského obvodu Plzeň 4 dne 24.5.2019 pro veřejnost uzavřen. pokračovat

Divadlo Pluto, divadlo Alfa - nabídka vstupenek na červen 2019

Výdej vstupenek se uskuteční od pondělí 27. května 2019 od 8.00 hod. v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. Vstupenky do divadla Pluto a Alfa nabízíme pro výše uvedené občany zdarma. pokračovat

Přehled nabízených vstupenek do divadel – červen 2019

Prodej vstupenek se uskuteční od pondělí 27. května 2019 od 8.00hod., budova ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. Vstupenky pro výše uvedené osoby nabízíme za 50% ceny vstupenky. pokračovat

Nabídka vstupenek na květen 2019

pro seniory a pro osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, nebo rodičovský příspěvek pokračovat

Přehled nabízených vstupenek do divadel – květen 2019

Prodej vstupenek se uskuteční od pondělí 29. dubna 2019 od 8.00hod., budova ÚMO Plzeň 4, Mohylová 55, 1. patro, kancelář č. 26. pokračovat

Uzavírka Mohylové ulice - odklonění PMDP linek 28 a 30.

Od zahájení provozu 29. 4. 2019 bude na dobu cca 7 měsíců započata první etapa uzavírky Mohylové ulice. Z tohoto důvodu budou odkloněny linky 28 a 30 do následujících tras. A zavedena bude nová náhradní linka 38.Linka 28Všechny spoje budou obousměrně odkloněny do Těšínské a Staniční ulice.Zastávky „Teplárna“ a „Jatky“ budou pro… pokračovat

Příměstský tábor pro děti 6 až 12 let

Vyplněné přihlášky zasílejte na mail sterbovap@plzen.eu nebo odevzdávejte v Doubraveckém klubu, Zábělská 54B. pokračovat

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4

Dotazník - návrh na člena okrskové volební komise v MO Plzeň 4 pro volby do Evropského parlamentu vyhlášené na dny 24. a 25. května 2019. pokračovat

Pozvánka na pietní akty

Přehled vzpomínkových pietních aktů, které se budou konat v měsíci dubnu a květnu 2019 v MO Plzeň 4. pokračovat

Harmonogram svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Přistavování kontejnerů probíhá v období 21. 3. 2019 až 28. 11. 2019 Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány počátkem vegetativního období vždy ve čtvrtek nejdéle od 10:00 do 18:00, v měsících červen až září v prodlouženém čase od 10:00 do 20:00. pokračovat

Výběrové šetření v domácnostech – životní podmínky 2019

Český statistický úřad organizuje v roce 2019 v souladu s platnými zákony výběrové šetření v 11 456 domácnostech, a to v době od 2.února do 26.května 2019 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. pokračovat

Úplná uzavírka silnice č. II/233, Zábělská - rekonstrukce kanalizace

Úplná uzavírka silnice č. II/233, Zábělská - rekonstrukce kanalizace. V období 14. 1. 2019 až 31. 5. 2019. pokračovat

Zájezdy pro seniory v roce 2019

Úřad městského obvodu Plzeň 4 pořádá v roce 2019 zájezdy pro seniory. Jindřichův Hradec, Severní Čechy,Bečov nad Teplou. pokračovat

Doubravecké listy

Zde máte k dispozici výtisky zpravodaje městského obvodu Plzeň 4 Doubravecké listy ve formátu PDF. pokračovat